Na czym polega dostępność cyfrowa?

WCAG 2.1 zestaw zasad określających taką budowę strony internetowej, aby była ona dostępna i czytelna dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Te wymagania muszą spełniać witryny wszystkich instytucji publicznych. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne.

Panuje mylne przekonanie, że spełnieniem wymogów jest instalacja widgetów pozwalających na powiększenie czcionek oraz zwiększenie kontrastu.
Tymczasem w rzeczywistości strona zgodna z WCAG nie wymaga nawet takich przycisków, bowiem powinna być zbudowana w taki sposób, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły użyć narzędzi wbudowanych w przeglądarkę klub skorzystać z własnego oprogramowania zapewniającego przywołane funkcję.

Dostępność to sposób budowy witryny i rzetelne prowadzenie

Na budowę strony zgodną z WCAG składa się przede wszystkim właściwie zbudowany kod witryny, zachowanie wymogów kontrastowych, odpowiednie opisanie fotografii i innych grafik, właściwa budowa tekstu wraz z hierarchią nagłówków, publikowanie załączników (np. dokumentów) możliwych do odczytania przez dedykowane ku temu urządzenia. Kolejnym aspektem jest powstrzymanie się od publikacji materiałów ewidentnie niedostępnych dla osób z przywołanymi problemami, jak np. treści umieszczonych jako zdjęcie (np. jpg lub png – plakat z programem imprezy), filmów bez napisów itp.

Czytelnie i zrozumiale

W skrócie: strona musi być dostępna np. dla osób używających czytników ekranów lub słabo widzących nieposiadających takich urządzeń. Powinna być wyposażona w treści czytelne i zrozumiałe dla wszystkich. Ważnym aspektem jest także logika budowy nawigacji po stronie, jest czytelność i wskazanie w którym miejscu „drzewka” menu właśnie się znajdujemy. Nie może posiadać „gubiącej” mechaniki, jak na przykład automatyczne otwieranie nowych okien, kart przeglądarki, przenoszenie na inną stronę bez ostrzeżenia.

Czy opłaca się poprawiać niedostępną stronę?

Poprawienie niektórych stron niedostępnych cyfrowo jest nieopłacalne, ponieważ dostosowanie załączników (dokumentów) oraz grafik, a także poprawki kodu strony (a właśnie z kodem związana jest zdecydowana większość funkcjonalności dostępnej cyfrowo strony) będą bardziej czasochłonne, a co za tym idzie kosztowne, niż budowa witryny od nowa.

Inne elementy dostępnej witryny

Ponadto na witrynę dostępną cyfrowo składają się inne dokumenty jak: deklaracja dostępności (zawierająca ukryte znaczniki ułatwiające prace organom kontrolnym) oraz tekst odczytywany maszynowo. Tekst „Easy to read” to kolejny wymóg dla stron internetowych instytucji publicznych. Jego opracowanie wymaga umiejętności i doświadczenia. Taki tekst musi być skonsultowany z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dobre praktyki

Nawet jeśli nie zarządzamy instytucją publiczną lecz firmą lub spółdzielnią, posiadanie strony dostępnej cyfrowo świadczy o naszym poszanowaniu osób mniej sprawnych i stanowi znakomitą wizytówkę naszej działalności, filozofii życiowej i biznesowej.

Strony dostępne tylko dla niepełnosprawnych?

Strony dostępne cyfrowo wdrażane są również z myślą o osobach starszych oraz o osobach słabo posługujących się językiem polskim – np. obcokrajowców. Nie zapominajmy również o fakcie, że dla Polaków osób niemych – posługujących się na co dzień językiem migowym, język polski jest językiem obcym.