Nowe prawo cookies

Cookie zgodne z prawem europejskim i krajowym.

Wdrożenie oprogramowania służącego udzielaniu zgody cookies oraz raportowaniu udzielonych zgód  –  zgodnie z najnowszym stanem prawnym oraz z wytycznymi inspektorów ochrony danych osobowych.
Dotyczy to wszystkich. Nie ma żadnego znaczenia czy dany podmiot działa w zakresie administracji publicznej, jest jednoosobową działalnością czy też zalicza się do firm zatrudniających po kilka tysięcy osób. 

Scan plików cookies

Przeprowadzimy audyt witryny dla wyodrębnienia wszystkich stosowanych cookies i stworzymy politykę cookies.

Okno wyboru

Wdrożymy okno wyboru plików cookies na jakie zgadza się użytkownik z opcją zmiany zakresu decyzji.

Dziennik logów

Stworzymy dziennik logów i udzielonych zgód, który administrator strony może wygenerować na wypadek kontroli.

Doradztwo

Oprogramowanie zgody na pliki cookies należy dobrać pod kątem zasobów strony. Wskażemy optymalne rozwiązanie.  

Na czym polega udzielanie zgody i zbieranie zgód na cookies?

Wdrożenie oprogramowania służącego udzielaniu zgody cookies oraz raportowaniu udzielonych zgód – zgodnie z najnowszym stanem prawnym oraz z wytycznymi inspektorów ochrony danych osobowych.
Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obecnie nie może być już stosowana dorozumiana zgoda na cookies. To samo stanowisko niedawno zajął polski Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODA rozstrzygnął, że internauta musi wyrazić zgodę na cookies w sposób aktywny. Nie może to być zgoda bierna udzielona jedynie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Obecnie zgoda na pliki cookies powinna posiadać takie cechy jak dobrowolność, konkretność, świadomość, stanowić jednoznaczne okazanie woli, które przejawia się, jako złożenie oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające. To znaczy, że użytkownik ma mieć prawo wyboru, które ciasteczka akceptuje, a które nie. Oprócz tego, w dowolnej chwili użytkownik musi posiadać dostęp do swojej zgody oraz edycji zgody. Ponadto każdemu użytkownikowi należy nadać indywidualny numer ID udzielonej zgody, a właściciel strony ma obowiązek zbierać te dane i w razie czego udostępnić do kontroli Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

Tak przykładowo wygląda prawidłowe okno wyboru cookies

W minionych miesiącach na terenie Unii Europejskiej pojawiło się dużo organizacji społecznych monitorujących zasoby Internetu w poszukiwaniu nieprawidłowości w informowaniu o cookies i zawiadamiających o tym odpowiednie organy krajowe. Od niedawna podobnie jest w Polsce, czego efekt to pierwsze postępowanie wszczęte w ostatnim czasie przez UODO wobec jednej z firm. Prezes UODO ma prawo nakładania kar niezależne od wielkości, branży czy specyfiki danej organizacji.

Nie ma żadnego znaczenia czy dany podmiot działa w zakresie administracji publicznej, jest jednoosobową działalnością czy też zalicza się do firm zatrudniających po kilka tysięcy osób. Dlatego, aby uniknąć kar finansowych, każde przedsiębiorstwo powinno dostosować się do przepisów. Tym bardziej że pojedyncza kara może wynosić nawet 20 milionów euro lub 4% globalnego obrotu firmy z poprzedniego roku (w zależności która kwota będzie wyższa).

Zachodzi zatem potrzeba wdrożenia oprogramowania pozwalającego na spełnienie ww. wymagań w kwestii podejmowania decyzji przez użytkownika oraz stałego dostępu do niej, a także oprogramowania dającego właścicielowi strony internetowej dostęp do panelu generującego raporty udzielonych zgód wraz numerami ID i datami udzielenia.

Interesuje Cię wdrożenie prawidłowego mechanizmu cookies?

Kontakt – zgoda cookies

Prosimy o kontakt. Posiadamy szerokie i udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu mechaniki cookies zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

Szybki kontakt

Możesz przedtem zapoznać się z polityką prywatności, jeśli chcesz. Ale bez obaw. Twoje dane zostaną tylko u nas!