WCAG 2.1 na poziomie AA
i opracowanie dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji wszystkie jednostki publiczne mają obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Aby wiedzieć, czy problem dotyczy Państwa jednostki, powinniście zacząć od audytu dostępności, oraz przygotowania niezbędnych dokumentów na stronę internetową, jak: deklaracja dostępności, tekst odczytywany maszynowo oraz tekst ETR. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie.

Audyt dostępności

Przeprowadzimy audyt obecnej strony internetowej. Wskażemy elementy niespełniające standardów.  Podpowiemy czy warto dostosować obecną stronę witrynę , czy jest to nieopłacalne.

Deklaracja dostępności

Niezależnie czy strona instytucji publicznej spełnia standardy WCAG, czy dopiero zamierzacie Państwo poczynić kroki w tym kierunku, deklaracja dostępności cyfrowej jest niezbędna.

Tekst maszynowy i ETR

Teksty: odczytywany maszynowo  oraz  „Easy to read” (ETR) są również obligatoryjne dla każdej strony internetowej instytucji publicznej. Przygotujemy takie dokumenty i opublikujemy w witrynie.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie zasad aktualizacji stron internetowych z zachowaniem wymogów dostępności.  Szkolimy kadrę instytucji publicznych tak, aby nowo wprowadzane treści były zgodne z ustawą. 

Na czym polega dostępność cyfrowa?

WCAG 2.1  zestaw zasad określających taką budowę strony internetowej, aby była ona dostępna i czytelna dla użytkowników z niepełnosprawnościami.  Te wymagania muszą spełniać witryny wszystkich instytucji publicznych.
Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne.

Panuje mylne przekonanie, że spełnieniem wymogów jest instalacja widgetów pozwalających na powiększenie czcionek oraz zwiększenie kontrastu. 

Tymczasem w rzeczywistości strona zgodna z WCAG nie wymaga nawet takich przycisków, bowiem powinna być zbudowana w taki sposób, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły  użyć narzędzi wbudowanych w przeglądarkę klub skorzystać z własnego oprogramowania zapewniającego przywołane funkcję.

Na budowę strony zgodną z WCAG składa się przede wszystkim właściwie zbudowany kod witryny, zachowanie wymogów kontrastowych, odpowiednie opisanie fotografii i innych grafik, właściwa budowa tekstu wraz z hierarchią nagłówków, publikowanie załączników (np. dokumentów) możliwych do odczytania przez dedykowane ku temu urządzenia. Kolejnym aspektem jest powstrzymanie się od publikacji materiałów ewidentnie niedostępnych dla osób z przywołanymi problemami, jak np. treści umieszczonych jako zdjęcie (np.  jpg lub  png – plakat z programem imprezy), filmów bez napisów itp.

W skrócie: strona musi być dostępna np. dla osób używających czytników ekranów lub słabo widzących nieposiadających takich urządzeń. Powinna być wyposażona w treści czytelne i zrozumiałe dla wszystkich. Ważnym aspektem jest także logika budowy nawigacji po stronie, jest czytelność i wskazanie w którym miejscu „drzewka” menu właśnie się znajdujemy. Nie może posiadać „gubiącej” mechaniki, jak na przykład automatyczne otwieranie nowych okien, kart przeglądarki, przenoszenie na inną stronę bez ostrzeżenia.

Poprawienie niektórych stron niedostępnych cyfrowo jest nieopłacalne, ponieważ dostosowanie załączników (dokumentów) oraz grafik, a także poprawki kodu strony (a właśnie z kodem związana jest zdecydowana większość funkcjonalności dostępnej cyfrowo strony) będą bardziej czasochłonne, a co za tym idzie kosztowne, niż budowa witryny od nowa.    

 Ponadto na witrynę dostępną cyfrowo składają się inne dokumenty jak: deklaracja dostępności (zawierająca ukryte znaczniki ułatwiające prace organom kontrolnym) oraz tekst odczytywany maszynowo. Tekst „Easy to read” to kolejny wymóg dla stron internetowych instytucji publicznych. Jego opracowanie wymaga umiejętności i doświadczenia. Taki tekst musi być skonsultowany z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Na koniec pamiętajmy od dwóch aspektach.

1. Nawet jeśli nie zarządzamy instytucją publiczną lecz firmą lub spółdzielnią, posiadanie strony dostępnej cyfrowo świadczy o naszym poszanowaniu osób mniej sprawnych i stanowi znakomitą wizytówkę naszej działalności, filozofii życiowej i biznesowej.

2. Strony dostępne cyfrowo wdrażane są również z myślą o osobach starszych oraz o osobach słabo posługujących się językiem polskim – np. obcokrajowców. Nie zapominajmy również o fakcie, że dla Polaków osób niemych – posługujących się na co dzień językiem migowym, język polski jest językiem obcym.    

Interesuje Cię kwestia dostępności?

Kontakt WCAG

Prosimy o kontakt. Posiadamy szerokie i udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu dostępności cyfrowej stron internetowych. 

Szybki kontakt

Możesz przedtem zapoznać się z polityką prywatności, jeśli chcesz. Ale bez obaw. Twoje dane zostaną tylko u nas!