Na czym polega dostępność cyfrowa?

WCAG 2.1 zestaw zasad określających taką budowę strony internetowej, aby była ona dostępna i czytelna dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Te wymagania muszą spełniać witryny wszystkich instytucji publicznych.
Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne.

Nowe prawo cookies – obowiązuje każdego

Wdrożenie oprogramowania służącego udzielaniu zgody cookies oraz raportowaniu udzielonych zgód – zgodnie z najnowszym stanem prawnym oraz z wytycznymi inspektorów ochrony danych osobowych jest obowiązkowe. Za jego brak Prezes UODO ma prawo nakładania kar niezależne od wielkości, branży czy specyfiki danej organizacji.