Szkolenia dla kadr firm oraz
z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi, aktualizacji i bezpieczeństwa stron internetowych oraz sklepów internetowych.

Organizujemy również zajęcia z zakresu sztuki budowy tekstów informacyjnych z uwzględnieniem SEO oraz przepisów dotyczących dostępności stron internetowych.

Posiadamy bogaty dorobek w szkoleniach dla seniorów.

Teksty na www a WCAG

Szkolimy pracowników instytucji publicznych pod katem prawidłowej budowy tekstu i opisów grafik zgodnie z ustawą o dostępności.

Teksty informacyjne

Uczymy w jaki sposób prawidłowo budować tekst, aby był on wartościowy dla czytelnika oraz wyszukiwarek. 

SEO

Uczymy obsługi narzędzi SEO, w tym wtyczki WordPress YOAST SEO oraz narzędzi Google jak Trends i inne.

Stop wykluczeniu

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie szkoleń seniorów w ramach zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu. 

Latarnicy 2020

Projekt pt. „Latarnicy 2020” w którym jako certyfikowana uczestniczyła firma ActMedia stanowił inicjatywę na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.
Przeszkoliliśmy seniorów, mieszkańców miast i terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.

Fundamenty merytoryczne działań zostały wypracowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS [PCRS]. Projekt jest realizowany na terenie 7 województw:

 • opolskiego,
 • podkarpackiego,
 • łódzkiego,
 • mazowieckiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • lubuskiego,
 • wielkopolskiego.

Cele projektu
Głównym celem projektu było nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez 29 464 uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnikami projektu są dwie grupy wiekowe:

 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby w wieku 44-64 lata.
Jedna z grup szkoleniowych w ramach projektu Latarnicy 2020

Cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację szeregu szczegółowych działań tj.:

 • powołanie i przeszkolenie, grupy 250 profesjonalnych edukatorów cyfrowych (tzw. Latarników Polski Cyfrowej), którzy objęli wsparciem szkoleniowym uczestników projektu,
 • implementacja „metody latarniczej” – modelu edukacji osób dorosłych opracowanej w projekcie PCRS,
 • podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych ważnych grup zawodowych i społecznych – urzędników, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych, radnych i sołtysów, którzy motywować będą dorosłych mieszkańców do korzystania z zasobów Internetu,
 • zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością.

Projekt miał duży wpływ na usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego dzięki wzrostowi wydajności pracy (poprawa kompetencji pracowników) i zwiększeniu zdolności do kreowania i rozwoju e-usług publicznych oraz z uwagi na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu Internetu.  W wyniku realizacji projektu nastąpiło usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwój korzystania z e-usług publicznych.

Chcę przeszkolić moją kadrę z obsługi www.

Chcę przeszkolić seniorów z poruszania się po Internecie, bezpieczeństwa w Internecie, dostępu do e-usług itp.

Kontakt – szkolenia

Prosimy o kontakt. Posiadamy szerokie i udokumentowane doświadczenie w działaniach szkoleniowych

Szybki kontakt

Możesz przedtem zapoznać się z polityką prywatności, jeśli chcesz. Ale bez obaw. Twoje dane zostaną tylko u nas!