Stowarzyszenie szkolne

Strona stowarzyszenia zajmującego się edukacją

Witryna typu niemal wizytówkowego prezentująca obszary działań i projekty realizowane przez stowarzyszenie.

Witryna spełnia wymagania dostępności WCAG. Nie została jednak wyposażona w deklarację dostępności, tekst maszynowy oraz tekst Easy to Read ze względu na brak obowiązku prawnego (stowarzyszenie nie jest instytucją publiczną). Jest jednak w pełni funkcjonalna w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Klient: Stowarzyszenie Edukacja Młodzież