Przetwórstwo i handel

Firma uczestnicząca w programie rządowym.

Witryna firmy zaopatrującej szkoły w produkty żywnościowe dla uczniów.

Firma JT.7 uczestniczyła w projekcie w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Witryna umożliwia kontakt administracji szkół z dostawcą owoców, warzyw i mleka w pakietach dla uczniów szkół podstawowych. Zawiera również komplet niezbędnych dokumentów do pobrania dla szkół uczestniczących w programie oraz inne materiały informacyjne.

Klient: Branża spożywcza