Przemysł spożywczy

Agrico DTL Sp. z o.o.

Strona internetowa adresowana do klientów b2b. Opublikowana w pięciu wersjach językowych, w tym w języku arabskim.

Warto zwrócić uwagę na sposób w jaki użytkownik przełącza się pomiędzy wersjami językowymi. Po zmianie języka, strona nie wraca do poziomu home lecz wyświetlana jest wskazana przez użytkownika wersja językowa podstrony w której dokonano zmiany języka. Dalsza nawigacja po stronie odbywa się zgodnie z wybranym językiem.

Strona automatycznie identyfikuje wersję językową jeśli włączana jest w danym obszarze geograficznym. Na przykład, użytkownikowi z Francji witryna wyświetlona zostanie automatycznie w wersji francuskiej.

Szczególnie dużym wyzwaniem w witrynach tłumaczonych równolegle jest język arabski i związany z nim sposób zapisu (arabski czytany jest od prawej do lewej). W tej sytuacji strona z trybu „od lewej do prawej” musi przejść w tzw. RTL (z ang. Right To Left).

Klient: Branża spożywcza