Untitled

  • Na czym polega dostępność cyfrowa?

    Na czym polega dostępność cyfrowa?
    WCAG 2.1 zestaw zasad określających taką budowę strony internetowej, aby była ona dostępna i czytelna dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Te wymagania muszą spełniać witryny wszystkich instytucji publicznych. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, dlaczego to takie ważne.

  • Nowe prawo cookies – obowiązuje każdego

    Nowe prawo cookies – obowiązuje każdego
    Wdrożenie oprogramowania służącego udzielaniu zgody cookies oraz raportowaniu udzielonych zgód – zgodnie z najnowszym stanem prawnym oraz z wytycznymi inspektorów ochrony danych osobowych jest obowiązkowe. Za jego brak Prezes UODO ma prawo nakładania kar niezależne od wielkości, branży czy specyfiki danej organizacji.